Werkwijze


Wanneer het doorbreken van  symptomen of klachtenpatronen alleen (of met ondersteuning van belangrijke anderen) niet  lukt, kan je ervoor kiezen om "bij iemand te gaan spreken ". Door op een specifieke manier te spreken en beluisterd te worden, ontstaan er nieuwe mogelijkheden om de symptomen of klachten aan te pakken. Deze manier van spreken en luisteren wordt  tijdens de eerste gesprekken toegelicht.


Belangrijk aan deze werkwijze is dat er in een vertrouwelijke sfeer zo vrij mogelijk gesproken wordt en dat er voldoende tijd genomen wordt om samen de hindernissen en moeilijkheden in het spreken te overwinnen. Het is een manier van spreken waarin het onbewuste zich kan openen en waarin we de symptomen en klachten in hun subjectieve dimensie kunnen ondervragen. Vanuit deze opening van het onbewuste ontstaat er een symbolische ruimte die ons toelaat om belangrijke levensvragen aan bod te laten komen. Het is immers mijn ervaring dat het spreken niet herleid kan worden tot een middel om de symptomen te behandelen als op zichzelf staande verschijnselen, omdat deze verweven zijn met moeilijkheden en vragen die betrekking hebben op heel persoonlijke keuzes in belangrijke levensdomeinen.