Publicaties


Naast de eigen analyse, die de belangrijkste pijler is in de vorming tot analyticus, neemt ook het theoretische werk een belangrijke plaats in. Hier in Gent vindt mijn theoretische vorming voornamelijk plaats in het "Vormingsinstituut voor Psychoanalyse" en in het "Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie". Deze vorming omvat onder meer lezingen, seminaries, cartels en supervisie. Hieronder staan een aantal theoretische publicaties opgesomd:


_ (2009). “Werken met de overdracht in een psychiatrische instelling” In: Wallegem P. (Red.). Psychoanalyse in de psychiatrie. Anachronisme of contradictio in terminis? Gent: Academia Press. pp. 69-84.


_ (2010). “Kliniek van de neurose in de instelling. Tegen-overdrachtsliefde en het verlangen van de analyticus”. In: Walleghem P. (Red.). Psychoanalyse in de klinische praktijk. Gent: Academia Press. pp. 107-118.


_ (2011). “Droomduiding en overdracht. Hoe ver reikt de via regia in de kuur?”. Psychoanalytische Perspectieven, 29, 1-2, pp. 27-42.


_ (2012). "Paranoia en melancholie". Extiem. Rondzendbrief van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie 1, pp. 5-11.


_ (2017). "Een wandeling door het labyrint van de dwangneurose". Extiem. Rondzendbrief van het Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie 8, pp. 7-17.